Waarom Meetingcare ?

De wereld waarin we leven is aan het veranderen. Deze maatschappelijke veranderingen in de zorg zijn mede door de overheid ingezet om de steeds maar stijgende zorgkosten te beheersen. We bevinden ons middenin transitie en transformatie van systeemwereld naar leefwereld. Niet alleen verandering (transitie) maar ook cultuuromslag (transformatie). Dit vraagt een andere manier van kijken naar de organisatie naar zorg.  Voor de cliënt én voor de individuele zorgprofessional.

Alleen organisaties die optimaal wendbaar zijn hebben de toekomst. De metafoor zeilboot onder de olietankers is hier geldig: een optimaal wensbare organisatie persoonlijke benadering, concrete antwoorden op (zorg)vragen en tel daarbij korte lijntjes door professionals met het zorghart op de juiste plaats en dat is juiste keuze. In een veranderende omgeving, verandert de vraag van de cliënt ook steeds.

Bij Meetingcare staat de leefwereld van de zorgvrager voorop. Aandacht, tijd, vertrouwen, ruimte en kwaliteit zijn belangrijke termen om iedere zorgprofessional op een zorgeloze wijze wijkverpleging te kunnen bieden.

Voor de zorgvrager en zijn/haar naasten is het van belang dat inrichting van de ondersteuning die geboden wordt aan moet sluiten bij en gebruik maken van de mogelijkheden, inzicht en kennis van cliënten en hun omgeving. Termen als wederzijds respect en openheid, uitgaan van mogelijkheden (positieve gezondheid) in plaats van beperkingen en behoud van individuele kwaliteit van leven zijn hierbij belangrijk.

Voor de zorgprofessional, is het belangrijk om te onderkennen dat  de zorg die geboden wordt vaak dicht bij de persoon zelf komt. Deze zorg is pas goed van kwaliteit als de zorgprofessional ‘ontzorgt‘ wordt. De vrijheid, identiteit en wijze van inspraak moeten passen bij de individuele zorgprofessional en de  zorgprofessional moet de gelegenheid krijgen om zijn/haar talenten en competenties goed tot recht te laten komen. Gewoon doen waar je goed in bent.

Voor Zorgvragers:

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Zorg van goede kwaliteit
 

Voor Zorgprofessional:

  • Goed werkgeverschap
  • Bouwen aan de organisatie
  • Ruimte voor ontwikkeling