Veelgestelde vragen

Welke zorg biedt Meetingcare?

Meetingcare biedt ondersteuning  in de thuissituatie in de brede zin des woords. Afhankelijk van de vraag is dit wijkverplegiing, ondersteuning vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of overbruggingszorg tot opname in een intramurale instelling vanuit de wet langdurige zorg. Natuurlijk behoort particuliere zorg ook tot de mogelijkheden.

Wordt de zorg van Meetingcare vergoed?

Onze verpleegkundigen stellen een uitgebreide indicatie, er wordt met name gekeken naar uw mogelijkheden en de mogelijkheden van uw omgeving om uw vraag te beantwoorden. Indien onze wijkverpleegkundige tot een indicatie komt, zullen wij de zorg declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor ondersteuning vanuit de WMO is een beoordeling van uw vraag door de gemeente nodig. Voor zorg thuis bij een indicatie tot opname in een intramurale instelling wenden wij ons voor een vergoeding tot uw zorgkantoor.

Betaal ik eigen bijdrage of komt de thuiszorg van Meetingcare ten laste van het eigen risico?

Voor de wijkverpleging betaalt u geen eigen bijdrage en komt niet ten laste van uw eigen risico. Voor de ondersteuning vanuit de WMO en overbruggingszorg tot opname in een intramurale instelling betaalt u naar hoogte van uw inkomen wel een eigen bijdrage.

 

Voor Zorgvragers:

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Zorg van goede kwaliteit
 

Voor Zorgprofessional:

  • Goed werkgeverschap
  • Bouwen aan de organisatie
  • Ruimte voor ontwikkeling