Privacy Verklaring Meetingcare.nl

Voor Meetingcare.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van Meetingcare.nl van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Meetingcare.nl zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna Wbp) stelt.

Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Meetingcare met persoonlijke informatie omgaan.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt Meetingcare.nl gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Meetingcare.nl

Meetingcare gebruikt gegevens van gebruikers om:

  • toekomstige opdrachtgevers of opdrachtnemers in contact te laten treden met werkzoekenden of opdrachtgevers
  • service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van meetingcare.nl en haar website nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten)
  • de elektronische versie van de Meetingcare-nieuwsbrief te sturen
  • gebruikers  op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen en diensten van Meetingcare.nl Indien voor de uitvoering derden worden ingeschakeld, zullen om deze reden de persoonsgegevens ook aan die derden worden verstrekt.

Meetingcare.nl beperkt de toegang tot onze doorzoekbare cv-databases (of kopieën daarvan) tot betalende opdrachtgevers of opdrachtgevers. Mocht je hier geen prijs op stellen, kun je op elk moment je profiel  uit onze doorzoekbare database verwijderen.

Meetingcare.nl  zal, naast de reden die hiervoor is aangegeven, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Uitschrijven

Om je uit te schrijven bij onze website, moet je inloggen op je persoonlijke pagina en via de knop 'account verwijderen' kun je jouw gegevens verwijderen.

Beveiliging gegevens

Meetingcare.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van Cookies

Meetingcare.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Meetingcare.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten, en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

Meetingcare is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website Meetingcare.nl. Evenmin is Meetingcare verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. meetingcare is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden, kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Wijzigingen

Meetingcare behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid van Meetingcare.nl.

Ik geef Meetingcare toestemming om de door mij verstrekte persoonsgegevens te gebruiken om direct mailings aan mij te zenden die commerciële boodschappen of berichten inzake ontwikkelingen en diensten van derden kunnen bevatten, en om de gegevens aan zorgvuldig geselecteerde derden, te weten opdrachtgevers of opdrachtnemers , ter beschikking te stellen, teneinde deze in staat te stellen om in contact te treden

Vragen

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, deze verklaring of je ervaring met onze website, dan kun je een bericht sturen naar ons via de contactpagina of bellen naar 013 5908097.

Voor Zorgvragers:

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Zorg van goede kwaliteit
 

Voor Zorgprofessional:

  • Goed werkgeverschap
  • Bouwen aan de organisatie
  • Ruimte voor ontwikkeling