Klachtenregeling Meetingcare

Een klacht heeft veelal een negatieve bijklank. Bij Meetingcare spreken we graag van een melding. En wij beschouwen deze meldingen ook als heel waardevol. Ten eerste omdat je middels een goed stappenplan de cliënt helpt om een probleem, wat vaak al langer speelt onafhankelijk op kunt lossen. Het gaat er niet om of een melding gegrond of ongegrond is, maar om de oplossing van het probleem. Ten tweede omdat wij altijd van meldingen kunnen leren. Het houdt ons scherp in de kwaliteit van de zorgverlening die we dagelijks bieden aan onze clienten.
De cliënt zelf of haar/zijn vertegenwoordiger kan een melding maken. 

Wij streven ernaar om een melding in een goed gesprek bespreekbaar te maken met een functionaris van het thuiszorgteam zelf. De houding van het teamlid is heel belangrijk in dit gesprek. Een open houding en laten zien dat je werkelijk iets wilt veranderen aan hetgeen gebeurd is, zal binnen Meetingcare altijd gestimuleerd worden. Veel meldingen kunnen op deze wijze opgelost worden.

Soms is het nodig om een andere stap te zetten. Omdat de cliënt of medewerker niet in gesprek wil of omdat een gesprek niet tot een oplossing geleid heeft. Dan is de interne klachtenfunctionaris een belangrijk persoon. Dit is iemand van de organisatie, een directielid, die geen directe band heeft met de cliënt. Het voordeel van deze persoon is dat zij op een afstand goed naar het functioneren van de medewerkers kan kijken. Een kritische blik en de eventuele tekortkomingen van de organisatie onderkennen zijn belangrijke vaardigheden die deze interne klachtenfunctionaris moet bezitten.

Mochten beide stappen niet tot een bevredigende oplossing geleid hebben, dan is de stap naar een externe klachtenfunctionaris de meest wenselijke. In de WKKGZ (Wet Kwaliteit Geschillen Zorgsector) regelt ook dat meetingcare de clienten de mogelijkheid moet bieden om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De rol van een onafhankelijke klachtenfunctionaris is het heel goed mogelijk dat de onderliggende pijnpunten worden opgemerkt, de communicatie verbetert en de wens van cliënt voorop staat (en niet het belang van de organisatie)

 

 

 

 

 

 

Voor Zorgvragers:

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Zorg van goede kwaliteit
 

Voor Zorgprofessional:

  • Goed werkgeverschap
  • Bouwen aan de organisatie
  • Ruimte voor ontwikkeling