Medezeggenschap cliënten

De medewerkers en de directie van Meetingcare thuiszorg vinden de mening van onze cliënten belangrijk. Hun inbreng houdt ons scherp en alert op de dagelijkse zorg die wij bieden aan onze clienten. Informeel vindt er veel overleg plaats met de cliënt over de wijze waarop de zorgvraag wordt ingevuld. Vanuit de professionele relatie die aangegaan wordt met onze clienten kan op een persoonlijke manier allerlei zaken rondom de zorg zelf maar ook de organisatie daarvan besproken worden.

De wetgever vraag middels de WMCZ (wet medezeggenschap clienten zorgorganisatie) een formele organisatie van medezeggenschap. Dit hebben wij georganiseerd in de cliëntenraad. Heeft u interesse om deel te nemen aan onze cliëntenraad? Graag! u kunt uw interesse kenbaar maken via ons algemeen mailadres info@meetingcare.nl

Wat is een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is, te midden van iedereen die betrokken is bij de zorg- en dienstverlening, de enige die kan praten vanuit de ervaringen van cliënten. De Cliëntenraad is daardoor als het ware de stem van de cliënt.

Voor Zorgvragers:

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Zorg van goede kwaliteit
 

Voor Zorgprofessional:

  • Goed werkgeverschap
  • Bouwen aan de organisatie
  • Ruimte voor ontwikkeling